График на дейностите по прием на ученици за  2022/2023г.  учебна година,  съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Подаване на документи за участие в приема                                                                                                                                                                                    05 – 07 юли 2022 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране                                                                                                                               до 12 юли 2022 г. 
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранe                    13-17 юли 2022 г. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                                                                                                                                до 19 юли 2022 г.     
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране                                                                                                                                                        20-24 юли 2022 г.    
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране                                                                                       25 юли 2022г.    
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                                                                                                                                                      26 – 27 юли 2022 г.   
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране                                                                                                                                 31 юли 2022 г.  
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране                                                                                                                                                          01-02 август 2022г. 
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране                                                                                         до 04 август 2022 г. 
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване                                                                                                                               до 11 септември 2022. вкл.

 

СПЕЦИАЛНОСТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII - ми КЛАС ЗА 2022/ 2023 г.

 

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

Една паралелка с 13 ученици  в дневна форма на обучение

С разширено  изучаване на чужд език – английски език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката от националния  тест по математика;
 2. Оценката от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката по география и икономика  от свидетелството за основно образование .
 4. .Оценката  по информационни технологии   от свидетелството за основно образование

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ  ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ

Една паралелка   дневна форма   на обучение с 13 ученици

С разширено  изучаване на чужд език – английски език

дуална система

    Образуване на бал за кандидатстване:

 1.  Оценката от националния  тест по математика;
 2. Оценката от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката по биология и здравно образование  от свидетелството за основно образование .
 4. .Оценката  по физическо възпитание и спорт  от свидетелството за основно образование

 

 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

Една паралелка с 26 ученици в дневна форма на обучение 

С разширено  изучаване на чужд език – английски  език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по химия и опазване на околната среда  от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по биология и здравно образование от свидетелството за основно образование.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

Една паралелка с 13 ученици  в дневна форма на обучение

С разширено  изучаване на чужд език – английски  език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката  от националния  тест по математика;
 2. Оценката  от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката  по география и икономика  от от свидетелството за основно образование.
 4.  Оценката  по първи чужд език от свидетелството за основно образование.

 

БИЗНЕС  АДМИНИСТРАЦИЯ

Една паралелка с 13 ученици  в дневна форма на обучение

С разширено  изучаване на чужд език – английски език

Образуване на бал за кандидатстване:

 1. Оценката от националния  тест по математика;
 2. Оценката от националния  тест по  БЕЛ;
 3. Оценката по география и икономика  от свидетелството за основно образование .
 4. .Оценката  по информационни технологии   от свидетелството за основно образование