ДИРЕКТОР:

Любка Байлова

 Магистър-ВТУ"Св.св. Кирил и Методий"

спец. Счетоводство и контрол, - I ПКС

E-mail: lubkab@abv.bg  GSM0889124517

 Зам. директор по учебната дейност: 

Снежанка Похлупкова 

Магистър - ПУ "Паисий Хилендарски"

спец. "Математика и информатика", - I ПКС

E-mail: dsnv1129@yahoo.com  GSM0884662150

 Зам. директор по производствената  дейнот:  

Петър Веселинов

 Зам. директор по учебно-творческата дейнот:  

 Елена Еличина-Гергова

 

 УНСС -София -Магистър 

спец. Счетоводство и контрол, - IV ПКС

E-mail: peshov80@abv.bg  GSM0886435305

 

 

 ПУ "Паисий Хилендарски" - Магистър 

спец. Консултативна психология

E-mail: egge_na@yahoo.com , 

GSM: 0886333944