Заповед за валидиране

наредба №2 за условията и реда на валидиране на професионални знания и умения и компетентности