“ЛЕЧЕБЕН ТУРИЗЪМ” БЪЛГАРО- ВСТРИЙСКИ ПРОЕКТ  2001-2002

 Двустранен ученически проект между 3 български пилотни училища и Училище по туризъм Кремс (HLF Krems), финансиран от КултурКонтакт Австрия и осъществен от k.education – Бюро за проекти София в сътрудничество с българското Министерство на образованието и науката

Начало на проекта: май 2001 г.
Край на проекта: февруари 2002 г.

През май 2001 г. стартира двустранен ученически проект на тема “Лечебният туризъм в България и Австрия” между Училището по туризъм Кремс и 3 български пилотни училища, включени в проект BAK-TourMan. 
Общо 43 български и австрийски ученици изследваха под ръководството на Херман Пашингер (HLF Krems) поотделно, както и заедно по време на две проектни седмици (май 2001 г в България; януари 2002 г. в Австрия) актуални тенденции в развитието на лечебния туризъм в двете страни. Резултатите от изследването бяха представени в началото на февруари 2002 г. по време на презентации в Училището по туризъм в Кремс и в австрийското Федерално министерство на образованието, науката и културата (bm:bwk) във Виена. 
Проектът ще послужи като еталон за националните училищни проекти, които ще стартират през есента на 2002 г. в албанските, българските и румънските пилотни училища, обединени в проекта TOUR-NET.