ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРМАЛНИ  ПРОЦЕДУРИ В БАЛНЕОЛОГИЧНИ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ

С разширено  изучаване на чужд език – немски  език

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Изпълнител на термални процедури” подпомага осъществяването на балнео-, кало-, таласопроцедури и други термални, спа- и уелнес процедури. Посреща и приема пациента/клиента; работи в зависимост от дадените предписания и план-графика на процедурите; обяснява на клиента спецификата на процедурите. Организира работното си място - подготвя необходимата апаратура и терапевтичните продукти, организира работното време. Настанява клиента в зависимост от неговото физическо състояние; регулира параметрите на апаратурата в зависимост от предписанието и състоянието му; извършва процедурите с наличната техника и терапевтични продукти; наблюдава състоянието на клиента с цел адаптиране на процедурата.

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Изпълнителят на термални процедури може да се реализира в лечебните заведения (където не разполага с голяма автономност и следва зададените му от лекар насоки за работа с пациента) и в различните СПА центрове (където може да работи самостоятелно и да взима решения какви методики да се приложат при работа с клиента).