Алеко Иваницов Константинов

 Е роден в град Свищов на 13 януари (1 януари стар стил) 1863 г. в семейството на видния свищовски търговец Иваница Хаджиконстантинов. Учи при частните учители Емануел Васкидович и Янко Мустаков, в Свищовското училище (1872 – 1874) и в Априловската гимназия в Габрово (1874 – 1877). По време на Руско-турската освободителна война е писар в канцеларията на свищовския губернатор Марко Балабанов (1877). След края на войната продължава да учи. Като възпитанник на Южнославянския пансион на Тодор Минков[1] завършва гимназия в град Николаев, Руска империя (1881). През 1885 г. завършва право в Новорусийския университет в Одеса.

          След завръщането си в България Алеко Константинов е съдия (1885 – 1886) и прокурор (1886) в Софийския окръжен съд, помощник-прокурор (1886 – 1888) и съдия (1890 – 1892) в Софийския апелативен съд. Два пъти уволняван по политически причини. Юрисконсулт на Софийското градско управление (1896). До края на живота си е адвокат на свободна практика в София.

          Алеко Константинов развива активна обществена дейност. По негова инициатива се създава първото туристическо дружество в България(начало на организиран туризъм – изкачването на Черни връх, 27 август 1895).

          Алеко Константинов е убит на 23 май (11 май стар стил) 1897 година

 

Алеко константинов-будната съвест на народа

 • 1. Смил и честен човек.
 • 2. Хуманист и демократ в отношенията си с хората.
 • 3. Безпристрастен и морален адвокат.
 • 4. Скромен творец.
 • 5. Закачлив пътеписец.
 • 6. Любознателен и жизнерадостен   пътешественик.
 • 7. Страстен любител на природата.
 • 8. Аристократ по дух.
 • 9. "Щастливец"- с чиста съвест и непоколебима нравственост.
 • 10. Интелектуалец, който приветства постиженията на човешкия дух, не приема безрезервно чуждото, не идеализира и охулва своето.
 • 11. Завършена и стойностна личност с цялостна философия за света и живота.