СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

С разширено  изучаване на чужд език – английски  език

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Спедитор-логистик”. Фирма, специализирана в организиране на съхранение и транспортиране на стоки от името на своите клиенти. Обикновено предоставя пълен набор от услуги, включително: проследяване на вътрешния транспорт, подготовка на транспортни и експортни документи, складиране, резервиране на товарно пространство, договаряне на товарни такси, консолидация на товари, застраховка на товари и подаване на застрахователни претенции. Спедиторите обикновено изпращат товарителници, а техните агенти или сътрудници по местоназначението предоставят услуги за доставка и събиране на товари.

   ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Познава същността на предприятието, видовете предприятия и процеса на управлението им. Осъществяване на логистична подкрепа в системата на транспорта, бизнеса и търговията. Придобива свидетелство за управление на МПС - категория Б. Ползва специлизирани програмни продукти. Владее терминологията на английски език ,свързана с отделните дейности на професията