ГРАФИКА ЗА ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2022Г.

ГРАФИКА ЗА април-май  2021Г.

ГРАФИКА ЗА януарска СЕСИЯ 2021Г.

ГРАФИКА ЗА поправителна септемврийска СЕСИЯ 2020Г.

Правила за организиране и провеждане на изпитите на СФО