ГРАФИКА ЗА АПРИЛ-МАЙ 2024Г.

ГРАФИКА ЗА ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2024Г.

ГРАФИКА ЗА ЯНУАРСКА СЕСИЯ 2022Г.

ГРАФИК ЗА ЯНУАРСКА СЕСИЯ НА салих мандраджиев

график за януарска сесия на Заприна янкова

ГРАФИКА ЗА април-май  2021Г.

ГРАФИКА ЗА януарска СЕСИЯ 2021Г.

ГРАФИКА ЗА поправителна септемврийска СЕСИЯ 2020Г.

Правила за организиране и провеждане на изпитите на СФО