ПРОЕКТИ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" 2014-2020г. -"ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ" 

НП "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС" 

НП "ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"

МОДУЛ: "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ДЕЙНОСТ

1: "МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА. 

2: "СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ"

ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ" 

ПРОЕКТ "ТРАНСЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ТУРИЗМА" 

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"-РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ 

ПРОЕКТ "УСПЕХ"- УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ