През изминалата учебна година не успяхме да осъществим планираните дейностите по НП „ КИОС „ поради обявянето извънредно положение в страната . Темата на проекта бе „„ Историко-географска обиколка на  три планини и долината на река Места “ , която включваше посещение на градовете Банско и Разлог през месец март 2020 г.  През тази учебна година ( 2020 / 2021 )  ще участваме със спечелен проект на тема „ Историко-географска обиколка на Розовата долина- възрожденски дух и магията на българската роза “. Основните акценти представям в тази информация, планираните дейности са за месец март / април 2021 година, като се надяваме те са се осъществяват реално .

„ Историко-географска обиколка на Розовата долина- възрожденски дух и магията на българската роза “

        Съобразно профила на гимназията и изучаваните специалности в нея смятаме, че обучението  по национална програма ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ МОДУЛ „КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, дава възможност за осъществяване на ингегрирани връзки между общо образователните и професионални дисциплини  изучавани по учебен план.

            Проектът дава възможност за изнасяне на учебните часове в реална среда, с което отговаряме на тяхното желание за интерактивност в обучението.  

            2.1. Основни цели:

 1. Повишаване на качеството на предлаганото  обучение в училище;
 2. Постигане на качествена образователна среда;
 3. Създаване на условия за работа в екип на учениците;
 4. Възможност за интелектуално и нравствено израстване на учениците, патриотично и гражданско образование;
 5. Повишаване на мотивацията на учениците и учителите.

         2.2. Основни резултати:

 1. Създаден модел за партньорство между училище и културна институция;
 2. Възможност за обучение в реална културна институция;
 3. Високо качество на общообразователната подготовка;
 4. Повишена мотивация на преподавателите и учениците;
 5. Мислещи и образовани млади хора, способни да се реализират на пазара на труда;
 6. Ученици, работещи в екип, способни да се спряват с предизвикателствата на новото време;

        2.3. Основна дейност:

           По време на пътуването   към трите града  учениците  ще имат възможгност да преминат през  живописния пролома на Чепинска река , Пазарджико – Пловдивското поле , част от Горнотракийската низина, ще наблюдават река Марица ( най- пълноводната река в България )  и нейните притоци.  Ще могат да наблюдават Троянско – Калоферският дял на Средна Стара планина с първенец връх Ботев ( 2376 м ) , районът е важен пункт за много маршути в областта на национален парк „ Централен Балкан .

    В град  Карлово ще се осъществи посещение на:  

 • Национален музей „Васил Левски“
 • Исторически музей „ Карлово „
 • Музей на билките

     В град Калофер ще се осъществи посещение на:  

-           Национален музей „ Христо Ботев „

-           Музей на просветното дело

-           Даскал  Ботьовото  училище

    В град Сопот  ще се осъществи посещение на:  

-           Къща – музей „ Ивана Вазов „

-           Девическо училище

-           Етнографски център

-           Дядова Стоянова воденица

     В различните културни институции, учениците ще проведат бинарни  учебни часове по история и БЕЛ, история и география. 

Постигнатите резултати от изпълненито на проекта можем да оценим:

            Невидим материален резултат   - свързан с мотивацията на учители и ученици, успеха от учебния процес и извън класните форми.

Критерии за успех, както и индикаторите, че сме постигнали този успех  можем да посочим по слединя начин:

          Учители

 • Мотивирани педагогически специалисти за работа
 • Използване на различни интерактивни техники
 • Качествен образователен процес
 • Подобряване работата в екип

Постигнатите резултати от изпълненито на проекта можем да оценим:

            Невидим материален резултат   - свързан с мотивацията на учители и ученици, успеха от учебния процес и извън класните форми.

Критерии за успех, както и индикаторите, че сме постигнали този успех  можем да посочим по слединя начин:

           Учители

 • Мотивирани педагогически специалисти за работа
 • Използване на различни интерактивни техники
 • Качествен образователен процес

•          Подобряване работата в