ИЗУЧАВАНИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

  ІІI степен професионална квалификация

  

ІІІ  степен професионална квалификация

 БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ                                     

 

ІІІ степен на професионална квалификация

ІІІ степен на професионална квалификация

 

ІІІ степен на професионална квалификация

ІІ  степен професионална квалификация 

 

ІІІ степен на професионална квалификация

 

       ІІІ степен на професионална квалификация

  ІІІ степен на професионална квалификация

         ІІІ степен на професионална квалификация