КЕТЪРИНГ 

Професия: Ресторантьор 

    Завършващите получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация.

    Кетъринг не е само осигуряване на храни и напитки.

    Кетъринг означава доставяне, обслужване, полагане на грижа, старание, задоволяване.

    Кетъринг е цялостно подготвяне и осъществяване на тържества, коктейли, вечери, конференции, което обхваща доставката, аранжировката и сервирането на           храни, напитки, декорация на мероприятия, така че да се превърнат в запомнящо се събитие, оформено и изпълнено от професионалисти.

    Кетърингът спестява време и усилия, организира събития и мероприятия.

     Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането на кетърингови услуги, разработва, предлага, организира и контролира кетърингово събитие,            носи отговорност за прилагането на процедурите и изискванията за осигуряване на безопасност.

    Успешно завършилите специалността могат да се реализират като специалисти във фирмите, занимаващи се с кетърингови услуги, големи ресторанти, вериги         заведения за обществено хранене, да започнат собствен бизнес или продължат образованието си във ВУЗ.

    Лицата, придобили трета степен на професия Ресторантьор, могат да заемат длъжностите:

  • Управител на заведение за обществено хранене
  • Управител на ресторант
  • Управител на сладкарница/кафене
  • Управител на снекбар
  • Главен готвач
  • Салонен управител