ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ПРОФЕСИЯ: „РЕСТОРАНТЬОР“

       Съвременните условия в България и развитието на нашия и международния туризъм изисква млади и способни кадри в областта на ресторантьорството и хотелиерството. Затова обучението по тази професия ще ви направи конкурентноспособни и търсени специалисти на трудовия пазар.

  След завършване на срока на обучение учениците ще могат:

  • да разпознават хранителните продукти и извършват правилен подбор; 
  • да съхраняват хранителните продукти съгласно хигиенните изисквания; 
  • да изготвят менюта; 
  • да работят рационално и безопасно с технологичното обзавеждане в кухнята и бара; 
  • да подготвят ястия от националната и международните кухни; 
  • да организират и ръководят дейностите в кухнята, бара и ресторанта.